İnsan Kaynakları

Özçete Otomotiv, 40 yıllık tecrübesiyle çalısanlarına yenilikçi düşünceyi ve müşteri odaklı yaklaşımıyı hedeflemektedir.
İnsan Kaynakları
İnsan kaynakları yönetiminin ana hedefi, kurumun amaçları doğrultusunda kurum çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak verimin artmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için insan kaynakları yönetimi aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:
  • Organizasyon yapısına yönelik insan kaynağını planlar ve çalışmaları yürütür.
  • Kurum kültürüne uygun ve kuruma rekabet avantajı sağlayacak doğru adayların seçim ve işe alma sürecini etkin şekilde yürütür.
  • Çalışanların mesleki performansını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirler ve karşılar.
  • Kurum çalışanlarının performans değerlendirme çalışmalarını yürütür ve kurum hedefleri doğrultusunda çalışanların performansını yükseltecek faaliyetleri yönetir.
  • Performans değerlendirme çalışmaları sonucunda kariyer planlamalarını hazırlar, buna bağlı olarak uygun ücret ve ödül sistemini kurar.
  • Hedeflenen kurum kültürünü ve buna uygun fiziksel ve sosyal çalışma ortamını sağlayarak iş tatminini yükseltir.
  • İhtiyaçlar doğrultusunda insan kaynakları yönetimi sistemlerine uygun bilgi sistemlerini araştırır, belirler, değerlendirir ve kullanır.
Personel Seçimi, İşe Alma ve Yerleştirme
Personel seçimi, işe alma ve yerleştirme uygulamasının amacı, kurum bünyesinde mevcut pozisyon açıklarını belirleyerek kurumun vizyon, misyon, hedef ve kültürüne en uygun adaylarla bu pozisyonları doldurmaktır.
Posta, e-posta, internet sitesi, gazete ilanları ve kurum çalışanlarının önerileri gibi farklı kaynaklar yoluyla gelen tüm başvurular, İnsan Kaynakları departmanı tarafından bir havuzda toplanır ve açık pozisyona uyan adaylar araştırılır. İlk görüşme, iş tanımına ve gerekli özelliklere sahip adaylarla yapılır. Alınan sonuçlar doğrultusunda, pozisyona en uygun bilgi, beceri ve davranışlara sahip olduğu tespit edilen aday/lar ikinci görüşmeye davet edilir. İkinci görüşme pozisyonun ilgili yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. Bu görüşme sırasında da uygun görülen adaya İnsan Kaynakları Departmanı iş teklifinde bulunur.
İş görüşmeleri sırasında uygun bulunmayan adaylara değerlendirildikleri pozisyona yerleştirilemedikleri belirtilen bilgi yollanır ve başvurusu başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru havuzunda saklanır.
İşe başlayan her çalışan oryantasyon eğitimine katılır. Bu eğitimde kurum tanıtımı yapılır, ilkeler ve uygulamalar hakkında bilgi verilir.
Eğitim ve Geliştirme (Hizmet içi eğitim)
İnsan Kaynakları Departmanı, her yıl kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını kurum bünyesinde gerçekleştirdiği analiz çalışması, performans değerlendirmeleri ve kariyer planları doğrultusunda belirleyerek bir eğitim programı hazırlamaktadır.
Eğitim, oryantasyon programı ile başlar. Daha sonra iç ve dış eğitim kaynaklarından yararlanılarak çalışanlara yıl süresince planlanan eğitimler verilir. Tüm bu etkinlikler sonrasında, çalışanların sürdürdükleri görevlerde görünür bir fark yaratmaları beklenmektedir.
Performans ve Kariyer Yönetimi
Performans yönetim sistemi ile çalışanlar, hedefler doğrultusunda yönlendirilir, daha iyi performans gösterme konusunda teşvik edilir. Performans değerlendirme sonuçları, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlarının hazırlanması ve ücret uygulamalarında önemli bir rol oynar. Performans değerlendirme görüşmesi yılda bir kez yılsonunda yapılmaktadır. Çalışan astları ve bağlı olduğu yöneticisi tarafından değerlendirilir.

Çalışanlarının bilgi ve iş tecrübesi arttıkça sorumluluk ve yetkileri de artmaktadır. Kariyer planları, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerle uyumlu olarak hazırlanır. Kurum, çalışanların mesleki konularda ve kişisel gelişimlerine yönelik kendi kariyerlerini belirlemede destekleyici rol üstlenmektedir.
Ücret Yönetimi ve ödül sistemi
Ücret sistemi; çalışanların eğitim düzeyleri, bilgi, beceri ve davranış özellikleri ve performans düzeyleriyle birlikte enflasyon oranı ve sektör ücret araştırmaları dikkate alınarak belirlenmektedir.